Jak warunkowo dodać pole do obiektu w JavaScript

Krótki kodzik, który pokaże w jaki sposób można warunkowo dodać pole do obiektu lub element do tablicy w JS.

Korzystając ze spread operator

let required = false

const fruits = [
 "banana",
 "apple",
 "strawberry",
 ...(required ? ["orange"] : []),
]

const banana = {
 color: "#ffe135",
 length: "13 cm",
 ...(required
  ? {
    weight: "118 grams",
   }
  : {}),
}

Drugi, oczywisty sposób

let required = false
const fruits = ["banana", "apple", "strawberry"]

if (required) {
 fruits.push("orange")
}

const banana = {
 color: "#ffe135",
 length: "13 cm",
}

if (required) {
 banana.weight = "118 grams"
}